AMRC Cymru Digital Factory Showcase

07 October 2021 - 07 October 2021

The University of Sheffield AMRC Cymru is hosting the Digital Factory Showcase to exhibit its new Product and Process Verification (PPV) equipment, funded by the Aerospace Technology Institute (ATI).

AMRC engineers will be on hand to showcase the PPV equipment on the shop floor and explain how Welsh manufacturers, in all industry sectors (e.g. Aerospace, Food & Drink, Construction, Automotive, etc), can drive innovation, increase workforce skills and boost business growth by embracing Industry 4.0 technologies.

Guests are invited to attend either the morning session (10.00am-12.30pm) or afternoon session (1.00pm-3.30pm) at the £20m state-of-the-art facility in Broughton, North Wales. In addition to the programme, Lesley Griffiths, Minister for Rural Affairs, North Wales and Trefnydd will be giving a speech to all attendees during the afternoon session.

Both sessions will cover: data acquisition, data handling and processing, and data visualisation.

Whether you are a large company already working with the AMRC, an SME manufacturer who wants to improve productivity, or you just want to know more about how AMRC Cymru can help – this event is for you.

Please register to attend either the morning or afternoon session here.

Mae Prifysgol Sheffield AMRC Cymru yn cynnal Arddangosfa Ffatri Ddigidol i arddangos ein cynnyrch newydd, Gweithrediad Cynnyrch Gwireddiad (GCG) wedi ei ariannu gan Aerospace Technology Group (ATI).

Bydd peirianwyr AMRC ar gael i ddangos y cyfarper GCG yn y gweithle ac yn egluro sut y bydd cynyrchwyr Cymru, ymhob adrannau o ddiwidiant (e.e. Awyrofod, Bwyd a Diod, Adeiladu, peirianaeth a.y.y.b) yn abl i yrru cyfnewidiad cynnyddu medusrwydd y gweithle a cynnyddu tyfiant wrth gofleidio technoleg 4.0 y diwidiant.

Annogir gwahoddedigion i fynychu y gyfarfod bore (10:00yb- 12:30yh) neu y sesiwn prnhawn(1:00yh-3:30yh) a gynheli'r yn y safle bwrpasol £20myn Brychtyn, Gogledd Cymru. Yn ychwanegol i'r rhaglen bydd Lesley Griffiths Gweinidog Materion Cefn Gwlad, Gogledd Cymru a Threfnydd; yn rhoddi annerchiad yn ystod y cygarfod prynhawn.

Bydd y ddwy sessiwn yn cynnwys ennill data, defnyddio data a data gweledol.

Pryn ai ydychyn gwmni safonol yn cydweithio a ARMC yn barod, yn gynhyrchwr SME sydd am wella eich cynnyrchu, neu am ddysgu mwy am sut y bydd AMRC yn alluog ich cynorthwyo –
dyma'r digwyddiad i chi.

Edrychwn ymlaen i chi gofrestru i un o'r ddwy sessiwn.

Event Address:

Chester Road
Bretton
Bretton
United Kingdom
CH4 0DH

Event Organiser:

AMRC Cymru